För försäkringsgivare

Många försäkringsgivare har en omfattande IT-infrastruktur och inte sällan gamla system som är kostsamma och tidskrävande att anpassa och vidareutveckla. Vi erbjuder er som försäkringsgivare en flexibel och kostnadseffektiv administration som innebär en snabbare ”time to market” och möjlighet att fokusera på kärnverksamheten – att vara försäkringsriskbärare.

Administration av gruppförsäkring

Det är en utmaning att på ett lönsamt sätt administrera en gruppförsäkring samtidigt som man bibehåller kundnöjdheten hos de försäkrade, efterlever gällande lagkrav och uppfyller ställda krav från myndigheter och partners. Vi erbjuder lösningar för en effektiv försäkringsadministration genom vårt gruppförsäkringssystem och behörig personal på rätt plats.

Gruppförsäkringssystem

Med hjälp av vårt gruppförsäkringssystem ges ni som försäkringsgivare möjlighet att outsourca försäkringsadministrationen och ni kan välja de produkter inom ett gruppförsäkringsprogram där ni har som mest riskaptit. Med andra ord kan ni helt och hållet fokusera på er prioriterade affär utan att behöva ta hänsyn till produkter i gruppförsäkringsprogrammet där ni inte har riskaptit. Detta möjliggörs genom att vårt gruppförsäkringssystem kan hantera exempelvis:

 • En samlingsfaktura/försäkringsbevis till kund – trots olika försäkringsgivare i gruppförsäkringsprogrammet
 • IDD
 • GDPR
 • Realtidsöverföring av data till försäkringsgivare och andra partners
 • Hantering av nettopremier till försäkringsgivare
 • Hantering av provisioner till försäkringsförmedlare
 • Elektronisk teckning av både sak- och livförsäkring
 • Signering med Mobilt Bank ID
 • Fakturering med faktura, autogiro, kort och Swish
 • Säljstöd/CRM/Kampanjer/Marknadsplats
 • Försäkringsbevis, fakturor, texter osv med gruppföreträdarens varumärke

Behörig personal

Oavsett om du vill att din egen personal sköter kundservice och administration av gruppförsäkringen eller om du vill att vi hanterar detta åt dig så måste det säkerställas att gällande lagar och regler efterlevs. Detta kan innebära att personalen måste utbildas och certifieras för att vara behöriga. Inom vårt moderbolag Tydliga driver vi en egen Försäkringsakademi där försäkringsgivare och andra experter bistår med utbildning och certifiering av försäkringsförmedlare. Även de löpande, obligatoriska, kunskapsuppdateringar som krävs för försäkringsförmedlare ombesörjs inom Tydliga och stora möjligheter finns därför att kompetenssäkra personal internt eller externt.

Ovan är ett axplock av de tjänster som vi kan erbjuda till er som försäkringsgivare. Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss.