Försäkringstips: Expatriatförsäkring

expatriatforsakring

För utlandsplacerad personal och deras familj så innebär den nya tillvaron ofta en stor omställning. Det är ej heller säkert att man omfattas av samma trygghetssystem i utlandet som i Sverige. Därför kan det vara smart att teckna en så kallad Expatriatförsäkring. Europeiska ERV erbjuder en skräddarsydd sådan försäkring där man bara betalar för det man faktiskt behöver.

Överblick

  • Försäkringskassans skydd upphör vid flytt utomlands – därför behöver man säkerställa att man har skydd via försäkring istället
  • Läkekostnadsförsäkring ingår alltid
  • Tillgång till globalt assistansbolag 24/7
  • Valbara tillval med förebyggande hälsovård och tandvård
  • Möjlighet att skräddarsy försäkringen så den passar små respektive stora företag
  • Hemtransport till hemlandet samt hjälp och stöd om olyckan är framme

Mer info

För att läsa mer om försäkringen och ansöka så hänvisar vi till Europeiska ERVs hemsida.