expatriatforsakring

Försäkringstips: Expatriatförsäkring

För utlandsplacerad personal och deras familj så innebär den nya tillvaron ofta en stor omställning. Det är ej heller säkert att man omfattas av samma trygghetssystem i utlandet som i Sverige. Därför kan det vara smart att teckna en så kallad Expatriatförsäkring. Europeiska ERV erbjuder en skräddarsydd sådan försäkring där man bara betalar för det…
Läs mer