Tillsyn och registrering

Svenska Försäkringskoncept AB är registrerad såsom försäkringsförmedlare och lyder under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen kan kontrolleras hos:

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 060 – 18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Hemsida: www.bolagsverket.se