För försäkringsförmedlare

Som försäkringsförmedlare så har man fått ett stort förtroende av sin kund när det kommer till rådgivning och upphandling av försäkring. Men de kunder som företräder en stor organisation eller ett stort företag efterfrågar ofta mer än bara ett försäkringsskydd för sin verksamhet. Ofta har de även ett behov av gruppförsäkringslösningar för sina kunder och medlemmar. När det kommer till gruppförsäkringslösningar så samarbetar vi med dig som förmedlare vilket gör att vi gemensamt kan erbjuda dina kunder lösningar i världsklass.

Upphandling av gruppförsäkring

Vi har lång erfarenhet av gruppförsäkring och kan hjälpa dig som förmedlare om du är ovan vid denna typ av försäkringsprogram. Oavsett om du vill att vi sköter upphandlingen åt dig från upphandlingsunderlag till slutförhandling eller om du bara vill ha ett bollplank så kan vi hjälpa dig. Målet är att hitta en bra lösning åt din kund.

Administration av gruppförsäkring

Det är en utmaning att på ett lönsamt sätt administrera en gruppförsäkring samtidigt som man bibehåller kundnöjdheten hos de försäkrade, efterlever gällande lagkrav och uppfyller ställda krav från försäkringsgivare och myndigheter. Vi erbjuder lösningar för en effektiv försäkringsadministration genom vårt gruppförsäkringssystem och behörig personal på rätt plats.

Gruppförsäkringssystem

Med hjälp av vårt gruppförsäkringssystem ges du som försäkringsförmedlare möjlighet att erbjuda dina kunder att ta kontroll över sin gruppförsäkringsaffär. Alla försäkringsgivare har olika riskaptit på olika produkter. Men historiskt har gruppförsäkringsprogram med olika försäkringsprodukter ändå tenderat att placeras hos en och samma försäkringsgivare. Detta trots att denna lösning varken är bäst för de försäkrade, gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren. Tack vare vårt gruppsystem så ges dock helt nya möjligheter att välja försäkringsgivare på produktnivå och därmed kunna välja den försäkringsgivare som är bäst på respektive produkt i gruppförsäkringsprogrammet. Detta möjliggörs genom att systemet kan hantera exempelvis:

 • En samlingsfaktura/försäkringsbevis till kund – trots olika försäkringsgivare i gruppförsäkringsprogrammet
 • IDD
 • GDPR
 • Realtidsöverföring av data till försäkringsgivare och andra partners
 • Hantering av nettopremier till försäkringsgivare
 • Hantering av provisioner till försäkringsförmedlare
 • Elektronisk teckning av både sak- och livförsäkring
 • Signering med Mobilt Bank ID
 • Fakturering med faktura, autogiro, kort och Swish
 • Säljstöd/CRM/Kampanjer/Marknadsplats
 • Försäkringsbevis, fakturor, texter osv med gruppföreträdarens varumärke

Ovan är ett axplock av de tjänster som vårt gruppförsäkringssystem kan hantera. Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss.