För försäkringsförmedlare

Som försäkringsförmedlare så har man fått ett stort förtroende av sin kund när det kommer till rådgivning och upphandling av försäkring. Men de kunder som företräder en stor organisation eller ett stort företag efterfrågar ofta mer än bara ett försäkringsskydd för sin verksamhet. Ofta har de även ett behov av gruppförsäkringslösningar för sina kunder och medlemmar. När det kommer till gruppförsäkringslösningar så samarbetar vi med dig som förmedlare vilket gör att vi gemensamt kan erbjuda dina kunder lösningar i världsklass.

Upphandling av gruppförsäkring

Vi har lång erfarenhet av gruppförsäkring och kan hjälpa dig som förmedlare om du är ovan vid denna typ av försäkringsprogram. Oavsett om du vill att vi sköter upphandlingen åt dig från upphandlingsunderlag till slutförhandling eller om du bara vill ha ett bollplank så kan vi hjälpa dig. Målet är att hitta en bra lösning åt din kund.

Molnbaserad försäkringsadministration

Det är en utmaning att på ett lönsamt sätt administrera en gruppförsäkring samtidigt som man bibehåller kundnöjdheten hos de försäkrade, efterlever gällande lagkrav och uppfyller ställda krav från myndigheter och partners. Vi erbjuder en effektiv molnbaserad försäkringsadministration genom vårt gruppförsäkringssystem och erfaren personal som bistår er för att skapa lönsamma gruppförsäkringsprogram. Nedan följer ett axplock av vad vi kan erbjuda dig som förmedlare.

 • ”White label” försäkringar
 • En samlingsfaktura/försäkringsbevis till kund – trots olika försäkringsgivare i gruppförsäkringsprogrammet
 • IDD-compliant
 • GDPR-compliant
 • Realtidsöverföring av data till försäkringsgivare och andra partners
 • Hantering av nettopremier till försäkringsgivare
 • Hantering av provisioner till försäkringsförmedlare
 • Elektronisk teckning av både sak- och livförsäkring
 • Signering med Bank ID
 • Fakturering med faktura, autogiro eller Stripe
 • Säljstöd/CRM/Kampanjer/Marknadsplats

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss.