Ansvarsförsäkring

Svenska Försäkringskoncept och dess anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som Svenska Försäkringskoncept kan ådra sig I samband med försäkringsförmedlingen.

Försäkringen är tecknad hos Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 516407-0384, via Nordeuropa Försäkring, Box 56044, 102 17 Stockholm, Telefon: 08-664 51 00, Mail: info@nordeuropa.se Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Svenska Försäkringskoncepts agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot Gjensidige Forsikring ASA Norge via Nordeuropa Försäkring och dess skaderegleringsbolag Sedgwick Sweden AB, Telefon: 08-98 33 60, E-postadress: info@se.sedgwick.com webbadress: www.sedgwick.com/solutions/global/se. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Svenska Försäkringskoncept om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.