Ansvarsförsäkring

Svenska Försäkringskoncept AB har ansvarsförsäkring och försäkringsgivare för denna är Hiscox Ltd via Nordeuropa Försäkring med försäkringsnummer 56-001043. Krav som framställs mot Svenska Försäkringskoncept AB kan om ersättning ej utbetalas av Svenska Försäkringskoncept AB anmälas direkt till försäkringsgivaren på tel. 08-411 11 60.