Gruppförsäkring

Du kan se gruppförsäkring som ett verktyg som stärker och differentierar ert kärnerbjudande oavsett om du agerar såsom Gruppföreträdare, Försäkringsförmedlare eller Försäkringsgivare.

Exempelvis kan det handla om försäkringar som stärker värdet av ett betal- och kreditkort, telefonabonnemang, ett bolån, köp av elektronik eller en bil. Det kan också handla om försäkringar som stärker attraktionskraften till branschorganisationer, fackförbund eller andra sammanslutningar. Försäkringar är fantastiskt anpassningsbara vilket gör dem så effektiva.

Gruppförsäkring (benämns även ibland som ”affinityprogram”) innebär att man skapar en försäkringslösning som många kan ansluta sig till. Om du har ett bolån hos en bank exempelvis, kanske du erbjuds ett bolåneskydd av banken. Bolåneskyddet betalar då din månadskostnad om du skulle bli långtidssjuk eller arbetslös. Om du är medlem i en branschorganisation kanske du kan teckna en förmånlig företagsförsäkring via ditt medlemskap. Det finns många exempel på gruppförsäkringar och i regel finns det tre anledningar för en medlemsorganisation eller ett företag att skapa ett gruppförsäkringsprogram:

1. Ökad lojalitet genom försäkring som förmån

För många branschorganisationer och andra typer av medlemsorganisationer, är försäkringar ofta en huvudsaklig medlemsförmån. För företag handlar det om att paketera försäkringar som gör kärnerbjudandet mer intressant för kunden. Om man kan göra en kreativ paketering som är tydlig och relevant för målgruppen kan man både vinna nya kunder, minska tappet på befintliga och dessutom kraftigt förbättra deras CLV (Customer Lifetime Value)

2. Extra intäktskälla

Ett försäkringsprogram skapar en extra intäktskälla. För exempelvis branschorganisationer är det viktigt att kunna finansiera ett professionellt kansli som kan betjäna medlemmarna. För vinstdrivande företag är det per definition intressant att skapa en helt ny intäktskälla förutsatt att det ligger i linje med strategin.

3. Trygghet som stärker kärnerbjudandet

Trygghet är ett mänskligt basbehov och försäkring är i sig själv en tjänst som innebär trygghet. Att trygghet förknippas med ett företags varumärke och dess produkter eller med medlemskapet i en organisation, stärker kärnerbjudandet på ett bra sätt.