För gruppföreträdare

Om ni önskar erbjuda mervärde genom försäkring till era medlemmar eller kunder så kan vi bistå på många olika sätt. Nedan kan du läsa mer om våra tjänster.

Upphandling av gruppförsäkring

Vi har lång erfarenhet av gruppförsäkring och vet vad som är viktigt att tänka på när det kommer till att upphandla gruppförsäkring hos relevanta försäkringsgivare. Inom ramen för en upphandling så erbjuder vi följande tjänster.

Analys

Innebär att vi gör en Marknadsanalys samt en Behovsanalys. Utifrån dessa fastställer vi sedan ett Processchema som svarar på vem som gör vad i värdekedjan kring gruppförsäkringen. Därefter genererar vi en förteckning av ska- och börkrav som utgör Kravspecifikation.

Upphandling

Med hjälp av de analyser och den kravspecifikation vi gjort i analysen så är vi nu redo att skapa ett anbudsunderlag. Detta skickas till potentiella försäkringsgivare och därefter bistår vi med löpande kontakt med försäkringsgivarna samt inhämtande av anbud / offerter.

Utvärdering

När anbuden / offerterna inkommit så utvärderar vi dessa utifrån vad försäkringsgivarna erbjuder i form av Pris och vad vi kallar ”Övriga egenskaper” som oftast inbegriper aspekter såsom produktegenskaper och övergripande avtalsvillkor.

Presentation

När utvärderingen är klar så sammanställer vi dessa och ger dig som uppdragsgivare en rekommendation angående vilken försäkringsgivare som har det bästa erbjudandet. I detta läge så tar ni ett beslut om att gå vidare med en leverantör.

Avtalsslutande

När valet av försäkringsgivare är gjort så bistår vi med genomgång av avtal samt att sammankalla till avtalsskrivning. Därefter kan vi även bistå med framtagande av en plan för implementation av gruppförsäkringen.

Administration av gruppförsäkring

Det är en utmaning att på ett lönsamt sätt administrera en gruppförsäkring samtidigt som man bibehåller kundnöjdheten hos de försäkrade, efterlever gällande lagkrav och uppfyller ställda krav från försäkringsgivare och myndigheter. Vi erbjuder lösningar för en effektiv försäkringsadministration genom vårt gruppförsäkringssystem och behörig personal på rätt plats.

Gruppförsäkringssystem

Med hjälp av vårt gruppförsäkringssystem ges du som gruppföreträdare möjlighet att ta kontroll över din försäkringsaffär. Alla försäkringsgivare har olika riskaptit på olika produkter vilket historiskt har tenderat till att en gruppföreträdare med olika försäkringsprodukter tenderat att samla sin försäkringsaffär hos en och samma försäkringsgivare. Detta trots att denna lösning varken är bäst för de försäkrade, gruppföreträdaren eller försäkringsgivaren. Tack vare vårt gruppsystem så ges dock helt nya möjligheter att välja försäkringsgivare på produktnivå och därmed kunna välja den försäkringsgivare som är bäst på respektive produkt i gruppförsäkringsprogrammet. Detta möjliggörs genom att systemet kan hantera exempelvis:

 • En samlingsfaktura/försäkringsbevis till kund – trots olika försäkringsgivare i gruppförsäkringsprogrammet
 • IDD
 • GDPR
 • Realtidsöverföring av data till försäkringsgivare och andra partners
 • Hantering av nettopremier till försäkringsgivare
 • Hantering av provisioner till försäkringsförmedlare
 • Elektronisk teckning av både sak- och livförsäkring
 • Signering med Mobilt Bank ID
 • Fakturering med faktura, autogiro, kort och Swish
 • Säljstöd/CRM/Kampanjer/Marknadsplats
 • Försäkringsbevis, fakturor, texter osv med gruppföreträdarens varumärke

Behörig personal

Oavsett om du vill att din egen personal sköter kundservice och administration av gruppförsäkringen eller om du vill att vi hanterar detta åt dig så måste det säkerställas att gällande lagar och regler efterlevs. Detta kan innebära att personalen måste utbildas och certifieras för att vara behöriga. Inom Tydliga driver vi en egen Försäkringsakademi där försäkringsgivare och andra experter bistår med utbildning och certifiering av försäkringsförmedlare. Även de löpande, obligatoriska, kunskapsuppdateringar som krävs för försäkringsförmedlare ombesörjs inom Tydliga och stora möjligheter finns därför att kompetenssäkra personal internt eller externt.

Ovan är ett axplock av de tjänster som vi kan erbjuda dig som gruppföreträdare. Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss.