För gruppföreträdare

Om ni önskar erbjuda mervärde genom försäkring till era medlemmar eller kunder så kan vi bistå på många olika sätt. Nedan kan du läsa mer om våra tjänster.

Upphandling av gruppförsäkring

Vi har lång erfarenhet av gruppförsäkring och vet vad som är viktigt att tänka på när det kommer till att upphandla gruppförsäkring hos relevanta försäkringsgivare. Inom ramen för en upphandling så erbjuder vi följande tjänster.

Analys

Innebär att vi gör en Marknadsanalys samt en Behovsanalys. Utifrån dessa fastställer vi sedan ett Processchema som svarar på vem som gör vad i värdekedjan kring gruppförsäkringen. Därefter genererar vi en förteckning av ska- och börkrav som utgör Kravspecifikation.

Upphandling

Med hjälp av de analyser och den kravspecifikation vi gjort i analysen så är vi nu redo att skapa ett anbudsunderlag. Detta skickas till potentiella försäkringsgivare och därefter bistår vi med löpande kontakt med försäkringsgivarna samt inhämtande av anbud / offerter.

Utvärdering

När anbuden / offerterna inkommit så utvärderar vi dessa utifrån vad försäkringsgivarna erbjuder i form av Pris och vad vi kallar ”Övriga egenskaper” som oftast inbegriper aspekter såsom produktegenskaper och övergripande avtalsvillkor.

Presentation

När utvärderingen är klar så sammanställer vi dessa och ger dig som uppdragsgivare en rekommendation angående vilken försäkringsgivare som har det bästa erbjudandet. I detta läge så tar ni ett beslut om att gå vidare med en leverantör.

Avtalsslutande

När valet av försäkringsgivare är gjort så bistår vi med genomgång av avtal samt att sammankalla till avtalsskrivning. Därefter kan vi även bistå med framtagande av en plan för implementation av gruppförsäkringen.

Molnbaserad försäkringsadministration

Det är en utmaning att på ett lönsamt sätt administrera en gruppförsäkring samtidigt som man bibehåller kundnöjdheten hos de försäkrade, efterlever gällande lagkrav och uppfyller ställda krav från myndigheter och partners. Vi erbjuder en effektiv molnbaserad försäkringsadministration genom vårt gruppförsäkringssystem och erfaren personal som bistår er för att skapa lönsamma gruppförsäkringsprogram. Nedan följer ett axplock av vad vi kan erbjuda dig som gruppföreträdare.

 • ”White label” försäkringar
 • En samlingsfaktura/försäkringsbevis till kund – trots olika försäkringsgivare i gruppförsäkringsprogrammet
 • IDD-compliant
 • GDPR-compliant
 • Realtidsöverföring av data till försäkringsgivare och andra partners
 • Hantering av nettopremier till försäkringsgivare
 • Hantering av provisioner till försäkringsförmedlare
 • Elektronisk teckning av både sak- och livförsäkring
 • Signering med Bank ID
 • Fakturering med faktura, autogiro eller Stripe
 • Säljstöd/CRM/Kampanjer/Marknadsplats

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss.